RING 1812

www.dyrenesbeskyttelse.dk/dyrenesvagtcentral

Dyrenes Vagtcentral gør det nemt og hurtigt at få hjælp til dyr i nød. Er et dyr i nød, skal man kun ringe ét sted hen, nemlig til Dyrenes Vagtcentral, og behøver derfor ikke bruge tid på at undersøge om det er det ene, andet eller tredje sted, man skal ringe hen. 

Man kan bl.a. ringe 1812 i følgende situationer:

  • Hvis du påkører et rådyr, som overlever påkørslen
  • Hvis du ser en flok får på en mark, der ikke har adgang til vand
  • Hvis du har mistanke om, at din nabo har fået flere dyr, end vedkommende kan tage sig af
  • Hvis du finder et kuld pindsvineunger, hvis mor er blevet kørt over
  • Hvis du ser en hund i en parkeret bil på en varm sommerdag
  • Hvis du finder en kasse med marsvin, der er blevet efterladt på en rasteplads eller på et dørtrin
  • … og i alle andre situationer, hvor dyr er i nød


Vi opfordrer til, at man altid observerer et vildt dyr i nogle timer, hvis man er i tvivl om hvorvidt det er i nød. Ofte er dyreunger ikke blevet efterladt og fugle der har ramt et vindue, kan ofte flyve videre efter de har sundet sig.

Ejerdyr
Hvis et ejerdyr er kommet til skade, har ejeren selv ansvar at bringe sit dyr til dyrlægen og betale de udgifter der er forbundet med det. Dyrenes Vagtcentral hjælper naturligvis hvis ikke ejeren er til stede, regningen for udgifterne vil efterfølgende blive sendt til ejeren.

Dyrenes Vagtcentral kan også hjælpe med at bringe ejerdyr til dyrlægen i akutsituationer, udgifterne for transporten vil efterfølgende skulle dækkes af ejeren selv.

Du kan læse om reglerne for bestemmelse af ejerforhold for katte i pjecen ”Hvis katten ikke er din”

Samarbejde
Vagtcentralen samarbejder bl.a. med politiet, Falck, vildtplejestationer, internater, kommuner og Dyrenes Beskyttelses ca. 200 frivillige kredsformænd.

Politiet:
Politiet inddrages i sager, hvor der er tale om dyreværnssager. Dyrenes Beskyttelse er ikke en myndighed, men kan akut tage kontakt til en myndighed og foretage en politianmeldelse. Dyrenes Beskyttelse arbejder derfor tæt sammen med politiet i sager, hvor der er tale om vanrøgt.

Falck:
Falcks dyreambulance kan tilkaldes i sager, hvor der er tale om dyreredning. Dyreambulancen kan også fragte et skadet dyr til den nærmeste vildtplejestation eller om nødvendigt sørge for aflivning på stedet.

Drejer din henvendelse sig om et dødt dyr, kan du ringe direkte til Falck, som har et samlet overblik over, hvem der tager sig af døde dyr i hele Danmark. Falcks nummer er 70 10 20 30.