Haveaffald:

Haveaffald:

Haveaffald:

- større haveaffald afleveres i rummet for haveaffald på p-pladsen

- mindre haveaffald lægges i den grønne container, som hører til boligen.

- den grønne container tømmes 3. tirsdag i hver måned –

containeren skal køres ud på p-pladsen, når den ønskes tømt.