Husholdningsaffald:

Husholdningsaffald:

Husholdningsaffald:

- skal i lukkede poser i containerne, der står på p-pladsen

- affaldet skal op i containeren – må altså ikke stilles ved siden af

- er der ikke plads i den første container – er der helt sikkert i en anden!

- større emballage, eksempelvis papkasser må ikke kommes i 

containerne, men skal trykkes flade og henstilles i storskrald.

 

 

 


- afdelingen har en papircontainer, hvor der må kommes aviser, ugeblade, skrivepapir og lignende papirtyper.

Der må ikke kommes mælkekartoner eller papmateriale i 

containerne, men skal trykkes flade og henstilles i storskrald.

 


 

Der forefindes ligeledes en container til pap ved dagrenovation.

 


 

 

 

Brugte batterier smides i den lille beholder ved indgang til

dagrenovation.