Vedrørende håndtering af affald

Vedrørende håndtering af affald

Det koster ekstra penge, når affaldet er blandet –

og medarbejderne bruger unødvendigt meget tid på at sortere det blandede affald.

Så læs venligst hvordan affald bortskaffes – er informationen ikke til at forstå, vil medarbejderne meget gerne være behjælpelig med vejledning.