Vagtordning afd. 1055

 

 

 

 

Vagtordning

Opstår der akutte nødsituationer i denne AKB afdeling uden for den normale arbejdstid, kan henvendelser ske på følgende telefonnumre:

 Ved defekter på VVS-anlæg koldt- og varmtvandsforsyning, utætte rør eller radiatorvarme kontaktes Østblik VVS på telefon 32 50 51 41.

 Ved fejl på el-installation kontaktes Laybourn/el på telefon 43 73 76 00.

 Ved svigt af antenneforsyning kontaktes kabel-tv udbyderen YouSee på telefon 80 80 40 50.

 Ved defekter på kloak kontaktes firmaet Østblik VVS på telefon 32 50 51 41.

 Ved behov for af- og tildækning ved brand, eksplosion, vand, indbrud, stærk blæst og nedfaldne eller sammenstyrtede genstande samt udførelse af pumpearbejde ved vandskade kontaktes Skadesservice Danmark på telefon 70 11 21 12.

 Rekvireres håndværkere m.v. skal varmemesterkontoret underrettes førstkommende hverdag i kontortiden.

 Såfremt der foretages unødvendige tilkald direkte til håndværkere, vil du selv blive pålagt at betale for såvel tilkald som for det udførte arbejde.

 I øvrige tilfælde, eller er du i tvivl, om der skal rekvireres håndværkere, kontaktes afdelingens ejendomslederassistent privat.

 Ejendomslederassistent

Mohcine Mrabet, tel.: 78 78 73 33.

 Bemærk venligst, at ejendomslederassistenten ikke har pligt til at være hjemme uden for normal arbejdstid.

 Kontakt af ejendomslederassistenten udenfor normal arbejdstid må kun fortages til reparationer, der ikke kan afvente næste hverdag uden for risiko for yderligere skade.