Husorden

Afd. 1055 -  Husorden for Maribovej - Februar 2008

Husorden for Maribovej

1. Leg eller ophold på legeplads skal ophøre ved mørkets frembrud, dog kan der efter forholdene dispenseres herfra, f.eks. skøjtebane, beboeraktiviteter m.v. Disse aktiviteter bør foregå med behørig hensyntagen til de øvrige beboere.

2. Barnevogne, cykler, knallerter m.v. må ikke henstilles på gangsti, fortov eller legeplads, men skal henstilles i udhus eller indgangsparti.

3. På legeplads og i haveanlæg må intet henstilles. Forurening af legeplads m.m. bør undgås. Skulle du være uheldig at forurene, må du straks foretage den fornødne rengøring.

4. Støjende musikudøvelse må ikke finde sted i en sådan grad, at det generer de omkringboende.Slagboremaskine eller andet støjende værktøj må bruges i alle ugens dage i tidsrummet fra kl. 7.30 til kl. 20.00.

5. Beboernes bedes medvirke til, at bygninger samt beplantninger skånes og beskyttes.

6. Cykel- og knallertkørsel på gangsti og fællesarealer er forbudt. I denne forbindelse er det af stor betydning, at forældrene husker at vejlede børnene.

7. Ren- og vedligeholdelse af have til og med hæk og indgangsparti påhviler lejerne. Jordstykkerne skal holdes rene for ukrudt, der skal foretages regelmæssig græsslåning og hækkene skal klippes hvert år inden den 1. juli. Det er ikke tilladt at benytte haven til hensætning af affald og motorkøretøjer.

8. Det er tilladt at holde husdyr. Regler for husdyrhold fremgår af tillæg til husordenen.

9. Det er ikke tilladt at have køretøjer over 3.500 kg. i totalvægt stående på p-pladsen. Hver husstand må kun have 1 firmabil under 3.500 kg. i totalvægt stående på p-pladsen. Campingvogne må kun stå på p-pladsen i forbindelse med klargøring til ture og afrydning efter ture. Det vil sige max. 2 dage. Trailere må kun stå på p-pladsen i forbindelse med brug. Det vil sige max. 2 dage.

AKB og afdelingsbestyrelsen har fremhævet nogle af de ting, som kan være til ubehag for beboerne, og håber derved, at du vil færdes efter denne husordens regler og således hjælpe dig selv og andre til at få et sted, hvor det er godt at bo.

Vedtaget på afdelingsmødet den 18. december 2007.