Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Maribovej 16.10.17

 

Dagsorden:

1: Konstituering af bestyrelsen

2: P-aftale med Dansk P-kontrol

3: Rotte problem

4: Dato og frekvens for bestyrelsesmøderne

5: Hjemmeside

6: Evt.

 

Tilstede: Kim, Søren, Atila, Lilian og Mathilde (referent)

Gæster: Vojtek

 

1: Konstituering af bestyrelsen

 • Kim – Formand
 • Atila – Næstformand
 • Mathilde – Kassér
 • Suppleant - Lilian

 

2: P-aftale med Dansk P-kontrol

 • Vi sætter gang i aftalen snarest (evt. Fra 1.12.17) og beboerne vil få information ud herom. Alle huse for p-tilladelse til deres biler og fast gæste kort. Desuden får alle gæstetilladelser evt. 5-10 stk. I postkassen.

 

3: Rotte problem

 • Vojtek har ringet til Københavns kommune for at få én (33665817 – Michael Møller) ud og se på rotteproblemerne.
 • Vi undersøger hvem der har problemer med rotterne, for at se hvor vi evt. Kan sætte ind imod rotterne.
 • Information om skralderum skal sendes ud på ny for at gøre opmærksom på hvordan vi kan forebygge rotter.
 • Vojtek foreslår at vi sætter ind på mange områder. Også ved skuerne så rotterne ikke kan komme ind og bo der.
 • Kan vi lave en rotte bekæmpelses gruppe på sigt?

 

4: Dato og frekvens for bestyrelsesmøderne

 • Vi starter ud med at holde møde hver 2. Måned
 • Næste møde 8. januar

 

5: Hjemmeside

 • Kim vil gerne tage sig af hjemmesiden
 • Her vil vi lægge vores referater ud

 

 

6: Evt.

 • Vi prikker til AKB ift. sagen omkring vejen som vi deler udgifter til, med plejehjemmet. Der er en sag i gang, som AKB fører for os, da vi betaler meget til vejomkostninger ift. plejehjemmet.
 • AKB kigger fortsat på hvordan vi kan få ændret vores status fra parcelhuse til etagebyggeri. Dette har en stor betydning for hvad vi betaler i ejendomsskat.